Bonekare nedir?


Pratik Güvenilir Etkili

Kemik sağlığında eksik kalan kısım

BoneKareTM içerisinde ki etkili içerik Quinaquanone®, suda çözünebilir, biyoyararlanabilir patentli bir Vitamin K1 formudur.

Vitamin K1 kemikteki mineral ve proteini birbirine bağlayan osteokalsinin fonksiyonları üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Vitamin K1 padoklarda ki taze yeşil otlarda doğal olarak mevcuttur, ancak özellikle UV ışınlarına karşı son derece dayanıksız olup, kış ayları dışında bitkilerin solmasıyla ciddi kayıplara uğrar.

Yüksek kaliteli otlar içeren padoklara sürekli erişimi olmayan atlarda, örneğin yarış atlarında K1 vitamini yetersizliği muhtemel olup, bu durum kemik yoğunluğu ve dayanıklılığının azalmasına yol açar.

 

  • Yearlinglerde görülen OCD ve DOD gibi kemik problemleri
  • 2 yaşlı taylarda görülen sorşin problemlerinin atın kemik yoğunluğu ile ilişkili olduğu ispatlanmıştır.
  • Vitamin K’dan zengin padoklardan ahırlara getirilen atların 7-10 gün içerisinde kemik yoğunluklarında ciddi azalma olduğu saptanmıştır.
  • BoneKareTM Avrupa’da ki tek suda çözünür, biyayararlanımı olan patentli Vitamin K1 formudur.

atlar1