Bilimsel Çalışma 1


Bilimsel çalışma I – Kemik yoğunluğu üzerindeki etkisi

2 yaşlı taylarda kemik yoğunluğunda belirgin artış

 Bu çalışma, Quinaquanone® kullanılan 2 yaşlı yarış atlarının kemik yoğunluğunda belirgin bir artış olduğunu kanıtlamıştır.

 

Yarış hazırlığında yavaşça idmanlara başlayan 2 yaşlı 26 ingiliz yarış atı iki ayrı gruba ayrıldı. Bir gruba 8 ay boyunca yemi ile birlikte 7 mg Quinaquanone® verildi. Diğer gruba (kontrol grubu) ise eşdeğer herhangi bir Vitamin K1 katkısı verilmedi. Metacarpus 3 kemiğinin  dijital radyografi ve eşdeğer aluminium step wedge görüntüleri belirli aralıklarla alındı.

Radyografik olarak kemik yoğunluğu ve stepwedge ölçüldükten sonra, RBAE (radyografik kemik alüminyum eşdeğeri) hesaplandı. Her bir atın her ölçümde ki  RBAE değeri bir önceki RBAE değeri ile karşılaştırıldı. Ortaya çıkan değişimin yüzdesi grafikte ki gibidir;

bilimsel calisma 1 grafik tablo